Wetenschappelijk onderzoek

Sinds de uitbraak van Covid-19 wordt er steeds meer bekend en onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen door de lucht, in combinatie met luchtkwaliteit en de gemeten CO2 concentratie. 

Hieronder zullen we verschillende onderzoeken samenvatten om de nut en noodzaak van goed ventileren voor de gezondheid te kunnen delen. 

Verspreiding CO2 in klaslokaal

Door: Hochschule Düsseldorf. 

In de video hiernaast ziet u een visualisatie van de verspreiding van CO2 in een klaslokaal met 30 leerlingen en een leerkracht. 

Volgens de richtlijn van Frisse Scholen is de CO2 concentratie te hoog wanneer deze boven de 1200 ppm (Parts per Million) uitkomt. 
Hiernaast zien we dat, wanneer er niet geventileerd wordt, in dit voorbeeld lokaal deze grens van 1200 ppm al wordt overschreden na ongeveer 18 minuten.