Wetenschappelijk onderzoek

Sinds de uitbraak van Covid-19 wordt er steeds meer bekend en onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen door de lucht, in combinatie met luchtkwaliteit en de gemeten CO2 concentratie. 

Hieronder zullen we verschillende onderzoeken samenvatten om de nut en noodzaak van goed ventileren voor de gezondheid te kunnen delen. 

Verspreiding CO2 in klaslokaal

Door: Hochschule Düsseldorf. 

In de video hiernaast ziet u een visualisatie van de verspreiding van CO2 in een klaslokaal met 30 leerlingen en een leerkracht. 

Volgens de richtlijn van Frisse Scholen is de CO2 concentratie te hoog wanneer deze boven de 1200 ppm (Parts per Million) uitkomt. 
Hiernaast zien we dat, wanneer er niet geventileerd wordt, in dit voorbeeld lokaal deze grens van 1200 ppm al wordt overschreden na ongeveer 18 minuten. 

Wetenschappers: aerosolen spelen belangrijke rol bij besmetting coronavirus

Bron: NOS/Nieuwsuur (03-05-2021). 

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en de Universiteit van Cambridge vinden dat er meer rekening moet worden gehouden met aerosolen als besmettingsgevaar bij covid. Uit “meer en meer” modelstudies blijken die namelijk een belangrijke rol te spelen in de pandemie.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO erkende afgelopen vrijdag ook de rol van aerosolen. Tot opluchting van onderzoeker Daniel Bonn van de Universiteit van Amsterdam. “We roepen dit eigenlijk al een hele tijd.”

Piepkleine deeltjes in de lucht

Aerosolen zijn piepkleine deeltjes die minutenlang in een ruimte kunnen blijven hangen. Iedereen produceert aerosolen, onder meer door hoesten en niezen, maar ook door praten. Een aantal virussen, zoals mazelen, verspreidt zich juist sterk via die aerosolen. Voor covid was dat lange tijd niet duidelijk, maar nu lijkt het erop dat dit wel degelijk een mogelijkheid is.

Meer lezen of de video bekijken? Ga hier naar de website van de NOS