Subsidie ventilatiemaatregelen scholen

Sinds 1 januari 2021 heeft de Nederlandse overheid bijna 100 miljoen aan subsidiegeld beschikbaar gesteld voor scholen uit het basis- en voorgezet onderwijs om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te kunnen verbeteren.

Onder deze regeling, genaamd de “Specifieke uitkering ventilatie in scholen” (afgekort SUVIS), kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd voor maatregelen die de luchtverversingscapactieit van ruimtes verbeteren.

Wanneer scholen hierin maatregelen willen treffen en voor deze regeling in aanmerking willen komen is het een voorwaarde dat (wanneer scholen hier nog niet over beschikken) er kooldioxide (CO2) meters worden aangeschaft waarmee de CO2-concentratie in de onderwijsruimtes kan worden gemonitord.

Eisen CO2 meters

Deze CO2 meters dienen te voldoen aan de eisen volgens artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012, te weten:

 1. Functioneert continu;
 2. Kalibreert zichzelf automatisch;
 3. Heeft een CO2-meetfunctie met:
  1. een meetbereik van tenminste 300 tot 5.000 ppm;
  2. een bedrijfstemperatuur van 0 – 50 ˚C;
  3. een nauwkeurigheid in temperatuurbereik van +15 tot + 35 ˚C: bij CO2 van 300-1.000 ppm : < 10% van meetwaarde en bij CO2 van 1.000-5.000 ppm : < 100 ppm;
  4. een resolutie van 1 ppm;
 4. Waarschuwt bijtijds voor ventilatieproblemen door middel van een duidelijke indicatie;
 5. Heeft 3 signaalniveaus met een eigen kleurcode:
  1. CO2-concentratie van minder dan 1.000 ppm;
  2. CO2-concentratie van 1.001 t/m 1.400 ppm;
  3. CO2-concentratie van 1.401 ppm en hoger;
 6. CO2-concentratie moet afleesbaar zijn op een duidelijk display.
CO2 meter

Om hierin een geschikte oplossing te kunnen bieden voor scholen, maar ook voor andere gebouwen (zoals kantoren, winkels, gezondheidspraktijken en anderen), heeft Teneo IoT het CO2 stoplicht ontwikkelt.

Op het moment dat het CO2 stoplicht wordt toegepast in combinatie met een online dashboard waarin de data minimaal 1 jaar bewaard kan worden, zoals Hero Balancer, Datacake of Docksters voldoet het CO2 stoplicht aan de eisen zoals genoemd in artikel 3.5 van het Bouwbesluit 2012.

Met deze genoemde monitoringsplatforms is het tevens mogelijk om ook direct te voldoen aan de tweede voorwaarde van de Stuvis regeling, namelijk het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem.

Door middel van deze regeling hebben scholen dus de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor de aanschaf van het CO2 stoplicht.

Aanvragen

Om voor deze regeling in aanmerking te komen kunnen scholen zich melden bij hun gemeente. De regeling zelf vergoedt 30% van de totaal gemaakte kosten per project, voor de overige 70% gaat de regeling er vanuit dat gemeenten en scholen gezamenlijk nadere afspraken maken.