Frequently Asked Questions

Tegenwoordig beschikt bijna iedereen over een werkend Wifi netwerk. Via dit Wifi signaal kunnen apparaten die op internet werken aangesloten worden op jouw eigen Wifi netwerk. Het CO2 stoplicht kan ook op zo’n Wifi netwerk aangesloten worden. Wanneer er een connectie met het Wifi netwerk is gemaakt kunnen alle data en dus ook meetgegevens worden doorgestuurd naar de Wifi app.

Let er op, bij het gebruik van Wifi, dat je lokale Wifi netwerk geschikt is om het CO2 stoplicht op te koppelen. Het kan voorkomen, door extra beveiliging laag op bestaande Wifi netwerken, dat er naast een Wifi netwerknaam en wachtwoord ook aanvullende login gegevens (zoals extra gebruikersnamen of doorlinken via een webpagina) ingevuld dienen te worden.
Als dit het geval is kan het stoplicht niet gekoppeld worden met het bestaande Wifi netwerk en is het niet mogelijk om de app te gebruiken. Raadpleeg vooraf uw IT-specialist voordat u het stoplicht aanschaft, het is namelijk niet mogelijk om het stoplicht om te ruilen na aanschaf. Op onze Downloads pagina vindt u meer informatie over hoe het Wifi stoplicht met de app verbonden kan worden.

LoRaWAN is een nieuw communicatienetwerk, dat buiten Wifi om gaat.
In het geval van privacy of hogere beveiliging kan het wenselijk zijn om sensoren (zoals het CO2 stoplicht) niet op het lokale Wifi netwerk te laten draaien.

Daarnaast werkt Wifi alleen lokaal, heeft het een kort bereik (meestal tot 30 meter) en is het erg storingsgevoelig. Hierdoor kan het soms voor grotere gebouwen, zoals scholen, kantoren, winkels, etc. onhandig zijn om Wifi te gebruiken omdat er binnen het gebouw niet overal bereik is.

In dat geval zou je, als gebruiker, Wifi versterkers moeten ophangen om een goede dekking te kunnen realiseren.

LoRaWAN heeft een langer bereik en staat erom bekend dat het goed werkt in omgevingen met veel beton of staal, hierdoor is het vaak voor installatie eenvoudiger (en goedkoper) om LoRaWAN te gebruiken in plaats van Wifi.
Verder is LoRaWAN ook landelijk beter beschikbaar, bijvoorbeeld via The Things Network of KPN (landelijk dekkend in Nederland).

Ja, dat kan zeker, want daarvoor dient juist de verkeerslichtfunctie. Deze functie verandert van kleur naarmate er waardes grenzen overschrijden. De kleur groen betekent dat het CO2 gehalte in de lucht niet schadelijk is, oranje betekent dat er moet worden geventileerd en rood betekent dat het CO2 gehalte in de lucht te hoog is. Mocht het CO2 stoplicht oranje of rood kleuren dan is de gemeten hoeveelheid CO2 in de lucht een bepaalde drempelwaarde overschreden. Zonder app kan men dus eenvoudig inzien wanneer er geventileerd moet worden.

Wanneer het stoplicht “stand-alone” (dus zonder app/LoRaWAN of Wifi) wordt gebruikt is het wel zo dat je dan de data (bijv. de hoeveelheid gemeten CO2 uitgedrukt in PPM) niet kan uitlezen op een scherm.

Het LoRaWAN CO2 stoplicht verandert standaard van groen naar oranje bij een CO2 concentratie van 1.001 ppm, en van oranje naar rood bij een CO2 concentratie van 1401 ppm of hoger. Deze instellingen zijn gebaseerd op de in Nederland geldende eisen voor CO2 meters uit artikel 3.5 van het Bouwbesluit 2012.

Daarentegen verandert het Wifi CO2 stoplicht van groen naar oranje bij een CO2 concentratie van 1000 ppm en van oranje naar rood bij een CO2 concentratie van 2000 ppm.

Het is voor zowel de LoRaWAN als Wifi variant mogelijk om de waardes gekoppeld aan een kleurcode zelf te veranderen (omhoog en omlaag).

Het Bouwbesluit 2012 stelt verschillende eisen aan CO2 meters die op de Nederlandse markt gebruikt worden. Hiermee stelt het Bouwbesluit onder meer de eis dat de CO2 meter continu moet blijven functioneren op netspanning, dient deze zichzelf automatisch te kalibreren, heeft deze een specifiek meetbereik, temperatuur, nauwkeurigheid en resolutie, waarschuwt een meter bijtijds voor ventilatieproblemen, heeft deze signaalniveaus met elk een eigen kleurcode en moet de CO2 concentratie afleesbaar zijn op een scherm.

(Kleine noot: het CO2 stoplicht heeft zelf geen afleesbaar scherm, maar in combinatie met een app, kan de meter alsnog volledig voldoen aan deze eis).

Zelf-kalibratie houdt in dat een meetinstrument afwijkingen vanuit eigen metingen kan waarnemen en deze herstelt. Zelf-kalibratie is belangrijk, omdat dit de meetbetrouwbaarheid van een instrument bepaald. Via zo’n kalibratie vergelijkt het apparaat zichzelf via eerder geïnstalleerde referentiepunten. In principe zorgt kalibratie ervoor dat een apparaat accuraat kan meten en dat is uiterst belangrijk.

Deze vraag hebben wij al vaker gekregen, daarom hebben wij de mogelijkheid tot ophangen gestandaardiseerd. Bij elk bestelde CO2 stoplicht ontvangt men een ophangbevestigingsbeugel. Het is eenvoudig om via deze ophangbeugel het product op te hangen. In het design is hier rekening mee gehouden. De ophangbeugel kan via twee schroeven worden bevestigd aan een muur of balk. De ophangbeugel kan via de achterkant in het stoplicht worden gehaakt, waardoor deze stevig vast zit.     

Het CO2 stoplicht werkt zelf niet op batterijen. Er is bewust voor gekozen om de meter op netspanning te laten werken. Netspanning is zuiniger en stabieler, verder is het eenvoudiger te koppelen aan een netwerk. Via batterijen zal er een connectie via Bluetooth gemaakt moeten worden wil men instaat zijn om gegevens uit te lezen via een app voor desktop of mobile devices. Kortom dient het CO2 stoplicht in een stopcontact of een powerbank aangesloten te worden wil de meter starten.

Het meetinterval van het CO2 stoplicht is continu, wanneer de waarde gemeten in PPM boven de ingestelde grens van bijvoorbeeld 1001 stijgt, dan verandert de kleur van het CO2 stoplicht vrijwel direct van groen naar oranje bij de LoRa variant.

Het uitzetten van de LED’s is wel mogelijk, maar vanzelfsprekend niet aan te raden. Het doel van dit product is om mensen bewust te laten worden van de CO2 concentratie in de ruimte waar zij verblijven. Via deze LED-functie is eenvoudig in te zien wanneer er geventileerd dient te worden in de desbetreffende ruimte.

Uiteraard kan alle data opgeslagen worden in de cloud. De data die is verkregen vanuit de digitale app kan worden omgezet naar een Excelbestand. Vervolgens kan dit Excelbestand eenvoudig worden opgeslagen in de cloud omgeving. De data wordt om de 15 minuten beschikbaar gesteld en weergegeven in de app.

In principe krijgt u van ons 6 maanden productgarantie. Mocht het CO2 stoplicht niet zorgvuldig meten en de data overzetten kunnen wij u helpen. Elk CO2 stoplicht wordt vlak voor de verzending afzonderlijk nog getest om de kwaliteit te kunnen garanderen. Verder zijn wij nooit te beroerd om mee te denken in oplossingen.

Op onze website staat een handleiding weergegeven waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe het CO2 stoplicht aangesloten kan worden op zowel Wifi als LoRaWAN. Kijk hiervoor op onze Downloads pagina. 
Op deze pagina kunt u onder andere de handleiding en de algemene voorwaarden aantreffen.