Het ademende CO2 stoplicht!

Inzicht en monitoring van luchtkwaliteit door middel van CO2 metingen en directe terugkoppeling door de stoplicht-functie!

Alarmering

Het CO2 stoplicht meet CO2, temperatuur en luchtvochtigheid en alarmeert door middel van de stoplichtfunctie wanneer de gemeten waarden de gestelde normen overschrijdt.

Draadloos

Het CO2 stoplicht beschikt over digitale communicatie via LoRaWAN of WiFi, waarmee het mogelijk wordt om alle meetwaardes te loggen en op afstand in te zien.

Plug & play

De luchtkwaliteitsmeter werkt onafhankelijk van een draadloos netwerk en kan aan de hand van het LED vlak direct feedback geven over de luchtkwaliteit. Steek de stekker in het stopcontact en start meten!

Regelgeving

De CO2 meter voldoet aan de wet- en regelgeving gesteld aan kooldioxidemeters voor scholen volgens artikel 3.5 van het Bouwbesluit 2012. Daarnaast kan met behulp van deze CO2 meters ook worden gemonitord volgens de richtlijn Frisse Scholen.

Het Probleem

In de huidige maatschappij is een goede luchtkwaliteit en ventileren van (levens)belang.
Allereerst omdat de verspreiding van aerosolen door de lucht zorgt voor de verspreiding van het corona virus, maar daarnaast kan een slechte luchtkwaliteit ook andere gezondheidsklachten veroorzaken zoals vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid en concentratiestoornissen.

Om deze luchtkwaliteit goed te kunnen monitoren is het cruciaal om over goede. betrouwbare, sensoren te beschikken om hierop actie te kunnen ondernemen. Om hier een oplossing in te kunnen bieden hebben wij het CO2 stoplicht ontwikkeld.

Dit CO2 stoplicht is een luchtkwaliteitsmeter die het CO2 gehalte (ppm), de temperatuur en de luchtvochtigheid meet en verandert van kleur wanneer het gemeten CO2 gehalte in de lucht de gestelde normen overschrijdt. Deze CO2 normen zijn gebaseerd op de eisen uit artikel 3.5 van het Bouwbesluit 2012. 

Op het moment dat het stoplicht geel kleurt is dit een waarschuwing dat de luchtkwaliteit slechter is geworden. Hiermee hebben mensen nog genoeg tijd om actie te ondernemen. Op het moment dat het stoplicht rood kleurt geeft deze aan dat direct geventileerd dient te worden of dat de ruimte verlaten moet worden. Naast de signaleringsfunctie door middel van de LED’s beschikt het stoplicht ook over draadloze communicatie, aan de hand van LoRaWAN of WiFi. Hierdoor wordt het mogelijk om ook meetgegevens te loggen en notificaties af te geven.

Hoe werkt het CO2 stoplicht?

De werking van het stoplicht uitgelegd in minder dan 4 minuten! (Bron: RTV Slingeland, 06-11-2020). 

Online Demo

Graag komen we met u in contact om een (digitale) live demonstratie in te plannen! 
Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of door te mailen naar info@co2-stoplicht.online

Om u al een kleine sneak peek te geven hebben wij het dashboard van één van de CO2 stoplichten bij ons op kantoor open gezet! 
Klik op de knop hieronder om live mee te kijken of het stoplicht bij ons op groen, oranje of rood staat! 

Recensies

Partners

Pers

Groen, oranje of rood: CO2-stoplichten op school als wapen tegen coronavirus?
Corona-pandemie: unterrichtsbeginn mit neuen Auflagen (auf Deutsch).

Contact